Introdu numarul tau de telefon si te sunam noi!
Info Client: 0723989900
Recuperare creante
Categorie ics - recuperare creante


Recuperare creanteICS Collection – recuperari creante

Dezideratul primordial in procesul de colectare debite il reprezinta obtinerea cat mai rapida pentru creditor a sumelor ce i se datoreaza de catre terti, prin evitarea angrenarii unor cheltuieli suplimentare vizand calificarea personalului in acest scop si asigurarea intregii logistici aferente desfasuraii unei astfel de activitati cu inalt profesionalism.

Compania noastra ofera posibilitatea clientilor de a achita intreaga contraprestatie a demersului de recuperari de creante la finalul acestuia ca si comision de succes, onorarii ce sunt percepute in principiu din penalitatile de întârziere aplicate pe zile de intarziere, generate sau nu de asanumitele clauze penale conventionale.

Astfel, o directionare a serviciului de colectare debite catre ICS Collection va asigura cu certitudine clientului posibilitatea de a se preocupa mai mult de celelalte aspecte legate de functionalitatea propriei activitati, avand certitudinea ca specialistii nostrii fac tot posibilul pentru recuperarea sumelor restante in cel mai scurt timp posibil.

Noi suntem profesionisti si asta stim sa facem cel mai bine: recuperari creante!

Procesul de recuperari creante presupune este caracterizat de doua etape, si anume: una concilianta, ce presupune desfasurarea unor activitati bazate pe principia cordiale si amiabile prin care se incearca si mentinerea si nedeteriorarea raporturilor contractual intre creditor si debitor.

Ca strategii de lucru, in principiu, sunt : verificarea solvabilitatii, a disponibilitatilor debitorului, a bunurilor acestuia, a capacitatilor de plata, a situatiei juridice, o serie de notificari, corespondente de tip electronic, convorbiri telefonice periodice si intercalate, stabilire de intalniri cu reprezentanti ai debitorului in vederea negocierii prejudiciare de amanari sau esalonari de plata, deplasari la sediul acestuia, unde este cazul, si initierea procedurii de conciliere directe prevazuta de art 7201 C.p.c. etc.

Intr-o majoritate covarsitoare dintre cazuri aceasta etapa s-a dovedit mai mult decat satisfacatoare.

Daca, urmare a parcurgerii acestei faze amiabile, debitorul refuza executarea oricaror obligatii de plata, ICS Collection va proceda la parcurgerea celei de-a doua etape, cea judiciara, prin actionarea in judecata a debitorului, urmata de executarea silita a acestuia.

Toata procedura de recuperari creante se realizeaza exclusiv prin intermediul companiei noastre, fara interventia si/sau medierea creditorului, avându-se în vedere protejarea intereselor acestuia.
Si toate acestea cu onorariu 0% in avans!

In situatia definitivarii cu success a procesului de recuperare creante, onorariul, raportat la vechimea creantei - in termenul de prescriptie de 3 ani- si suma ce urmeaza a fi recuperata, variaza intre valoarea de 4% si cea de 24% achitat doar in situatia in care banii au fost efectiv incasati de catre creditor, adica la finalul demersului de recuperari creante.

ICS Collection - recuperari creante poate fi angajata in baza unei colaborari ocazionale (una sau mai multe creante) sau a unei colaborari continue (creante multiple), compania noastra actionând în numele si pe seama clientului in baza mandatului incredintat in acest sens. In vederea ducerii la indeplinire cu succes a activitatii de recuperare de creante ICS Collection utilizeaza un departament special, cuprinzând: serviciu de corespondenta (notificari, avertismente, somatii, e-mailuri si adrese), call-center si SMS, Societati Civile Profesionale de Avocati partenere, executori judecatoresti, lichidatori si lichidatori judiciari etc.

ICS Collection presteaza acest serviciu de recuperari creante pentru acele toate acele debite sau creante ce au o întârziere de mai mare de 30 de zile calendaristice de la scadenta. Pentru toate celelalte obligatii de plata ce nu depasesc 30 de zile de la scadenta sau sunt inca in termenul de plata, neajungand la scadenta, se va utiliza ICS Collection - colectare debite.

Suntem aici sa te ajutam
Suna acum la numarul:
0723989900
sau trimite-ne un
office@ics-collection.ro
COLECTARE DEBITE
Citeste tot despre serviciile
noastre de colectare debite
RECUPERARE CREANTE
Citeste tot despre serviciile
noastre de recuperare creante
ACOPERIRE NATIONALA
Contacteaza-ne indiferent
de orasul in care te afli